"Sprekend de Wereld in"
  E-Mail: sprekenddewereldin@hotmail.com
Waarom
Waarom Sprekend de Wereld In.
De naam is gekozen daar veel horenden mensen er vanuit gingen dat doven en slechthorenden niet kunnen spreken. Ook werd nog weleens de term doofstom gebruikt. Doven en slechthorenden kunnen wel spreken alleen kunnen zij niet horen wat er gezegd wordt. Doven en slechthorenden hadden er behoefte aan om samen op vakantie te kunnen gaan, zodat er tijdens de vakantie meer aandacht aan hen werd besteed door het gesproken woord om te zetten in gebarentaal en niet verloren te gaan tussen de horenden mensen. Verder hebben zij veel behoeften aan het leggen van contacten met mensen die ook doof of slechthorend zijn.

Sprekend de Wereld in heeft een aantal uitgangspunten waar aandacht aan wordt besteed:
     a. Kleine groepen van zes tot zestien personen.
     b. Groepen worden begeleid door een vrijwilliger, die de gebarentaal beheerst en een of twee vreemde talen spreekt.
         Verder dient     deze persoon 24 uur per dag beschikbaar te zijn.
     c. De accommodatie waarvan gebruik wordt gemaakt dient gelegen te zijn in het centrum en voorzien van  goede verlichting.
    d. Kamers en restaurant dienen voorzien te zijn van goede verlichting.
    e. Bij de accommodatie en in de directe omgeving voldoende openbare verlichting.
     f. Meer tijd en aandacht voor de personen tijdens excursies.
     g. Personen uit hun isolement halen en hun wereld vergroten.
De kosten voor een reis worden volledig door de deelnemers betaalt de organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers die de reizen begeleiden, onderhoud van de website en het maken en schrijven de de programma´s.
Natuurlijk zijn er altijd kosten die niet in rekening kunnen worden gebracht aan de deelnemers.
Sprekend de Wereld in, is een vriendenclub die de werkzaamheden ondersteunen.
Deze personen worden als eerste geinformeerd over de reizen die georganiseerd zullen worden. Verder zullen er voor deze groep speciale bijeenkomsten worden gehouden om elkaar op de hoogte te houden van de wensen en de ideeen. U kunt ook lid worden van deze vriendenclub en wel door jaarlijks een bijdrage van 25 euro.

Vrienden van sprekend de wereld in
T Shirt.
Veiligheid in het verkeer.
Er zijn orange T-Shirts met aan de voorzijde de nederlandse leeuw en het woord Holland.
Op de achterzijde is het symbool van doven, namenlijk het oor met een streep er door.
Voor de veiligheid in het verkeer op de fiets of tijdens een wandeling wordt het aanbevolen dit shirt te dragen zodat voorhet achterop komende verkeer duidelijk is dat u niet kunt horen.
Als u een shirt wil stuur dan een berichtje met uw maat, S, M. L en XL.
De kosten zijn 6,50 incl. verzendkosten.
Reisvereniging voor doven en slechthorenden
Designed by Soldesign.nl
Designed by Soldesign.nl